Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací na tomto webu je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Transitional. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).